Oslo bokfestival organiseres av Den Norske Forleggerforeningen og arbeidsgruppe av frivillige fra de deltakende forlagene. Arbeidsgruppen består av Marie Lexow fra Memo, Åshild Kolås fra Sirkel, Ole Bjerkebakke fra Cappelen Damm, Martin Berdahl fra Kontur, Pål Sandbæk fra Dreyer og Siri Ekestad Bauge fra Forleggerforeningen.

For spørsmål om bestemte arrangementer kontakt det aktuelle forlaget. Arrangøren står oppgitt nederst på arrangementsiden. For andre spørsmål kan man kontakte arbeidsgruppen via festivalens facebookside: www.facebook.com/OsloBokfestival/